Ortopædisten

 

   Slangerupgade 9
   3400 Hillerød
  

 

Om ortopædi

En ortopædist fremstiller forskellige hjælpemidler til afhjælpning af problemer i bevægeapparatet.

For at kalde sig ortopædist skal man have gennemgået en formel uddannelse
på 4 år, vekslende mellem skoleundervisning (60 uger) og praktik, og den er
opdelt i et bredere grundforløb og et specialiseret hovedforløb.

Området er i hastig udvikling, bl.a. med computerstyrede hjælpemidler.

Arbejdet som ortopædist kræver - ud over teknisk snilde - en god
formssans og en god indlevelse i menneskers velbefindende.